Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Elülső és középső lábai egyszínű sárgák. Színe világosabb feketéskék. Az előtor háta trapéz alakú, oldalszegélye csaknem egyenes és erősen elkeskenyedik, az elülső sörtepont előtt szegélye duzzadt; felülete recézett és zsírfényű, pontozása a szegély közelében is elmosódott. A szárnyfedők pontozása finom, sűrű, közterecskéi majdnem laposak és elmosódottan recézettek. Teste igen keskeny és megnyúlt. 2,8—3,6 mm.

Előfordul Európa középső részében Franciaországtól a Balkán-félszigetig. Magyarországon ritka (Siófok, Budapest). Tápnövénye az Isatis tinctoria
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Psylliodes isatidis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás