Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste szalmasárga vagy sárgásvörös, csupán a mellvég és a has olykor részben sötét; hátulsó combjai a végük előtt felül néha sötét foltot viselnek, és a csápok vége barnásvörös. Homloka gyéren és elmosódottan pontozott, homlokdudorai laposak, homlokbarázdái alig észlelhetők. Az előtor háta elmosódottan pontozott. A szárnyfedők pontsorai a közepüktől kezdve finomak, de majdnem a csúcsig érnek. Teste keskeny és meglehetősen párhuzamos szélű, felül lapos. 2,2—2,8 mm.

Előfordul Európa középső részében, északon Angliáig és Hollandiáig, keleten a Szovjetunió európai részének déli feléig, délen a Kaukázusig és Kis-Kisázsiáig. Magyarországon elterjedt, de nem gyakori. Tápnövényei különféle Solanum-félék (= propinqua Redtb.)

Változata:

1. Szélesebb és domborúbb, világosabb barnássárga, erősebben fénylő. Végtagjai és csápjai sárga színűek, többnyire a hasa sem sötét. — Előfordul Horvátországban és a dalmát tengerparton
[ssp. Wachsmanni Csiki]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Psylliodes luteola

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás