Leírás

A középroellen tompa, gumószerű kiemelkedés van. Testalkata zömök, széles. Testének közepe szélesebb, mint a többi hazai fajé. Teste alig 4,5-szer hosszabb legnagyobb szélességénél. Fekete színezetű faj. Szemei mögött 1-1 sárga folt van. Előhátának elülső részén sárga középsáv húzódik, oldalának csak a hátulsó részén van sárga sáv. A connexivum széle fekete, többi része, a lábak, a potroh közepe és az utolsó haslemez világosbarna. Az elülső comb külső és belső oldala, a lábszárak vége, valamint a lábfejek feketék, az 1. csápíz fele és a 2. továbbá a 3. íz barna. 10-13 mm.


Észak-Afrikában, Európában, Kisázsiában és a Szovjetunió európai felének déli részében él. Faunaterületünkön hazánktól északra és keletre kimutatták, Magyarországon csak Mezőhegyes és Szeged mellett találták.


gibbifer SCHML.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)