Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Arcéle széles és tompa. Teste élénkebb fémes bronzbarna. Az előtor pontozása meglehetősen finom és sűrű, közterei ráncoltak. Szárnyfedőin a pontsorok nehezen vehetők ki, közterei laposak és kuszáltan, ráncolva pontozottak. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége széles, lapos ívben lekerekített, csúcsa éles hegyben kihúzott, alul a közepe lapos, előrefelé középen élesen befűződik, a vége előtt ismét kiszélesedik, oldalai ujjhegyszerűen, mélyen benyomottak. 2,5—3,5 mm.

Előfordul Közép- és Kelet-Európában, nyugaton Franciaországig, északon Lengyelországig és Közép-Németországig, Dániáig, délen Észak-Olaszországig, Albániáig, Bulgáriáig, keleten Ukrajnáig. Magyarországon főleg a domb- és alacsonyabb hegyvidék pusztafüves lejtőin általánosan elterjedt és helyenkint gyakori. Tápnövénye a Stachys recta
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

pusztai tisztesfű-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Dibolia rugulosa

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás