Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Arcéle széles és tompa. Teste élénkebb fémes bronzbarna. Az előtor pontozása meglehetősen finom és sűrű, közterei ráncoltak. Szárnyfedőin a pontsorok nehezen vehetők ki, közterei laposak és kuszáltan, ráncolva pontozottak. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége széles, lapos ívben lekerekített, csúcsa éles hegyben kihúzott, alul a közepe lapos, előrefelé középen élesen befűződik, a vége előtt ismét kiszélesedik, oldalai ujjhegyszerűen, mélyen benyomottak. 2,5—3,5 mm.

Előfordul Közép- és Kelet-Európában, nyugaton Franciaországig, északon Lengyelországig és Közép-Németországig, Dániáig, délen Észak-Olaszországig, Albániáig, Bulgáriáig, keleten Ukrajnáig. Magyarországon főleg a domb- és alacsonyabb hegyvidék pusztafüves lejtőin általánosan elterjedt és helyenkint gyakori. Tápnövénye a Stachys recta
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

pusztai tisztesfű-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Dibolia rugulosa

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás