Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 2 / 2)

Találatok

1. oldal (1 - 1 / 1)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2021-06-03 Körmendy Zoltán Körmendy Zoltán 1 2 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Az előtornak nem az oldalpereme, hanem 1-1 folt a hátulsó szögletben és sokszor az elülső szegélye is sárgás vagy sárga foltos. A szárnyfedőkön nemcsak az oldalperem, de legalább a szélső közterecskék is sárga színűek. A combok végén fehéressárgás folt van. A törzsalak esetében a szárnyfedők csúcsán a csúcsszegélyt elérő, elöl cakkos sárga folt van, az oldalszegély foltja közel 2 köztér szélességű és mintegy a közepéig ér (). Az előtor pontozása nem elmosódott, hosszúkás pontokból áll, szárnyfedői durván és sűrűn pontozottak. 4-5,5 mm.

Euroszibériai faj, amely Magyarországon és a Balkán félszigeten éri el elterjedésének nyugati határát. Faunaterületünkön a pusztafüves lejtőkön, homokbuckásokon különféle virágokon található (V—VII.).

Változatai:

1.Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők váll- és csúcsfoltja az oldalszegély mellett összefolyik (). - A törzsalak közt nem ritka
ab. limbipennis Csiki

2. Olyan, mint a törzsalak, de az előtor hátának a tövében 2 kis sárga folt van a pajzsocska előtt. A szárnyfedők oldalfoltjai valamivel szélesebbek lehetnek, és a szegély mentén el is érhetik a csúcsfoltot (). - Ritka (Székesfehérvár, Máriabesnyő)
ab. Holtzi Pic

3. A váll mögötti sárga oldalfolt erősen kiszélesedett, átterjed a korongra, és belőle 1 vagy több kis sárga folt szakadozik le; a pajzsocska mellett és a tőszegélynél is vannak apró foltok, amelyek olykor keskeny sárga csíkká egyesülnek. Az oldalfolt hátrafelé is meghosszabbodott és összekötött a csúcsfolttal (). - Nem ritka
ab. hortobagyanus Pic

4. Olyan, mint az előző, de a pajzsocska mellett és a tőszegélynél nincsenek sárga foltok (). - Ritka (Pécel)
ab. delicatissimus Roubal

5. A szárnyfedők végig egyenlő széles oldalszegélye a válltól a varratig és a varrat mentén előrekanyarodva vékony és rövid csíkban sárga (). - Nagyon ritka, eddig csak Erdélyből (Radnót) került elő
[ab. marginatipennis Csiki]

6. Olyan, mint az előző, a szárnyfedők sárga szegélye egyforma széles az egész perem mentén, de a csúcson szélesebb, azonkívül a varrat mellett középen 1-1 előrefelé széttartó keskeny sárga csík, továbbá a vállgödör és a pajzsocska között 1 keskeny, sárga, tövi szegély húzódik (). - Ritka (Szigetcsép)
ab. csepelensis Csiki

7. Szárnyfedői fehéressárgák, csak 1 széles, a varraton közös harántsáv a töve mögött és 1 határozatlan alakú harántsáv a közepe mögött maradt feketéskék. - Faunánkból eddig még nem mutatták ki
[ab. eburatus Weise]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

pusztai zömökbogár

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Cryptocephalus apicalis

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás