Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A farfedőn 2 sárga folt van. Az előtor pereme köröskörül fekete, oldalán és elülső szegélyén sárga, a sárga elülső szegély középen erősen és kétoldalt mélyebben hátranyúlik, a korong tövében kétoldalt 1—1 nagy sárga folt van. A szárnyfedők közepén a varrat mellett 1—1 nagy, a pajzsocska mögött 1—1 kicsi folt van, a tőszegélye, amely a pajzsocskát is körülöleli, valamint oldalszegélye a vállon sárga, a hátulsó szegélye a 4. széles köztérbe és a varrat mellett előrefelé nyúlványt bocsát ki, amely sárga. Fekete vállfoltja többnyire fekete foltokkal határolt, hátul a szegély mellett ugyancsak van egy többnyire 3—4 foltból összetett nagyobb folt (). Teste nagy és zömök, a szárnyfedők felülete erősen egyenetlen. 3,5—4,5 mm.

Közép- és dél-európai faj. Magyarországon mind a síkságon, mind a hegy- és dombvidéken elterjedt és V—Vll-ig tölgyön és varjútövisen gyakori (= bisignatus Redtb.)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

ragyáshátú tömzsibogár

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Pachybrachis tesselatus

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás