Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Fejét előre simított szőrzet borítja, amely kúp alakú csomóban borul össze. Mindkét ivar csápja egyszerű, a hím ajaktapogatója csökevényes, a nőstényé másfélszer olyan hosszú, mint a szem átmérője, előremutató, szőrös. Állkapcsi tapogatója szintén nagy, fonálszerű (84. ábra: A—B). Elülső szárnya hosszú, keskeny, léc alakú, fokozatosan kihegyesedő. A hím szárny- erezetében a sejt erősen megnagyobbodott, felső határa erős ívben meggörbült, közte és az se ér között a fonákon hatalmas, durva szőrpamacs ül, a sejt nyitott . Mindkét ivar hátulsó szárnya közel tojásdad, csúcsa azonban kihegyesedő.

----Elülső szárnyának alapszíne olajzölddel kevert szürkésbarna. A hím szárnysejtjének a tő felé eső részén futó keskeny csík okkerpiros, ugyanilyen színű az elmosódott keresztsáv, a belső hiányzik. A sejt tetején 2 fekete pont van, a csúcs felé eső nagyobb, mint a belső (84. ábra: D).
A nőstény szárnyán a sárgáspiros behintés hiányzik, a belső keresztsáv jól kivehető, a sejt tetején csak 1 fekete pont van, de ez nagy és tojás alakú (84. ábra: C). Az erek végén a szegélyeken mindkét ivar esetében éles fekete pontsor húzódik. Rojtja sötét, tövén világos választóvonal van. Hátulsó szárnya világos szürkésfehér, a szegélyek mentén sötétebb. Testének többi része olyan színű, mint az elülső szárny alapszíne.
Az egész Föld meleg és mérsékelt égövein elterjedt faj, Magyarországon Budapesten gyűjtötték egy példányát.
Hernyója szárított gyümölcsökön és magféléken él; hazánkban nem kártevő.
A lepke éjszaka repül. Hernyója mandulán, dión, szójababon, lenmagon és egyéb magvakon él. Ősszel lazán font kokont készít, áttelel és tavasszal bábozódik.

A Föld minden melegégövi részén elterjedt. Közép-Európába szárított gyümölccsel jut el, de csak ritkán, és igen nehezen honosodik meg. A lepke éjszaka repül. Hernyója mandulán, dión, szójababon, lenmagon és egyéb magvakon él. Ősszel lazán font kokont készít, áttelel és tavasszal bábozódik

Repülési ideje VI., VII.
Hímje 24—27 mm, nősténye 33—36 mm.

/167.oldal/

Dr. Gozmány László (1963): Molylepkék VI. Microlepidoptera VI. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

raktármoly

Források:

- Pastorális Gábor - A Magyarországon előforduló molylepkefajok jegyzéke, 2012

- Pastorális Gábor, Buschmann Ferenc & Ronkay László (2016) - Magyarország lepkéinek névjegyzéke - Checklist of the Hungarian Lepidoptera

Tudományos nevek:

Aphomia gularis

Forrás:

- Pastorális Gábor - Buschmann Ferenc (2018): A Magyarországon előforduló molylepke-fajok névjegyzéke, 2018 - Checklist of the Hungarian micro-moths, 2018 (Lepidoptera) - microlepidoptera.hu : A magyar Microlepidoptera kutatások hírei

Paralipsa gularis

Források:

- Pastorális Gábor - A Magyarországon előforduló molylepkefajok jegyzéke, 2012

- Pastorális Gábor, Buschmann Ferenc & Ronkay László (2016) - Magyarország lepkéinek névjegyzéke - Checklist of the Hungarian Lepidoptera

Társalgás