Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírások

Agabus striolatus (GYLLENHAL, 1808) – Recés gyászcsíkbogár

A test hossza 7,2–7,9 mm, alakja megnyúlt, hátoldala kevéssé domború, oldalai majdnem párhuzamosak, körvonala folytonos. A fej fekete, elülső szegélye és az alapján lévő két folt vörösesbarna. A csáp és a tapogatók sárgásbarnák. Az előhát fekete, oldalai keskenyen vörösesbarnák, enyhén hajlottak, oldalszegélye alig látható, a hátulsó szögek tompák. A hátoldal recézete a fej elülső részét kivéve kettős. Egyrészt nagy hosszanti irányban megnyúlt sejtekből (ez különösen a szárnyfedőn kifejezett), másrészt – ezeken belül – kis, azonos méretű sejtekből áll. A szárnyfedő fekete, gyakran vöröses árnyalata van, sorpontjai gyengék. A hasoldal fekete, a mellfedő-perem, a szárnyfedő mellfedője, a hátsó csípő és a potroh részben vörösesbarna. Az előtori melltőlemez keskenyen kihegyezett, oldalai keskenyen, de határozottan szegélyezettek. Az utómell oldalszárnyai közepesen szélesek (CS/U=2,2–2,6). A lábak vörösesbarnák. A hímek mellső és középső lábának első három lábfejíze kiszélesedett, a mellső karmok nem módosultak. A pénisz fokozatosan hajlott, csúcsa felülnézetben jobbra csavart, alsó élén a csúcs közelében finom serték vannak.

A faj szárnyfedőjének jellegzetes recézete, az utómellet majdnem elérő hátsó csípővonalak és a fejpajzs középen szélesen megszakított szegélye alapján azonosítható.

Ritka közép- és észak-európai faj, főképp a déli boreális és a mérsékelt övhöz kötődik. Franciaországtól és Nagy-Britanniától Moszkváig ismert. Magyarországon csak néhány előfordulásáról tudunk. Az imágók – ha tehetik – a vízben telelnek át.
Forrás: CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.
Agabus striolatus (Gyllenhal, 1808)

Ritka közép- és dél-európai csíkbogárfaj, ami Franciaországtól és Nagy-Britanniától Skandináviáig és Oroszországig terjed (NILSSON and HOLMEN 1995). Csak néhány magyarországi előfordulása ismert: Badacsonytördemic, Barcs, Bárdudvarnok, Farkasfa, Kaposvár, Kéleshalom, Lakitelek, Lipótfa, Mosonmagyaróvár, Ócsa, Orfű, Pocsaj, Súr, Szeged, Tabdi és Zalaszántó (ÁDÁM 1986a, CSABAI et al 2005a, 2010b, GIDÓ és SZÉL 1998, HORVATOVICH 1981a, b). Kisebb kiterjedésű időszakos vizek faja, kedveli az árnyékos helyeket, általában dús mohában vagy sásosok szerves törmelékében él.
Forrás: Lőkkös Andor (2014): Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára - Doktori (PhD) értekezés - Pannon Egyetem Georgikon kar

Források

Magyar név:

recés gyászcsíkbogár

Forrás:

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Tudományos név:

Agabus striolatus

Források:

- Anders N. Nilsson (Internet version 2017-01-01): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Társalgás