Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta és a szárnyfedők finomabban pontozottak, a pontok köze recézett és teste emiatt zsírfényű. A szárnyfedőkön szabálytalan pontsorok jól felismerhetők, közterecskéi finomabban pontozottak, mint a pontsorok. A homlok sörtepontjai közelebb fekszenek a csápok tövéhez, mint a szemekhez. A ♂ elülső lábfejének 1. íze korong alakúan kiszélesedett, több mint kétszer olyan széles, mint a 3. íz, olyan hosszú, mint a többi 3 íz együttvéve (). A középső lábfej 1. íze is nagyon széles. Sötétbarnás vagy ritkábban zöldes bronzszínű. Hátulsó combja fekete, lábai és csápjai sárgásvörösek, a csáp vége barna (). 3—4 mm.

Előfordul Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában, nyugaton Közép-Németországig, északon Lengyelországig, délen Észak-Olaszországig, Horvátországig és Bulgáriáig, keleten a Kaukázusig és Kisázsiáig. Magyarországon főleg a dombvidéken és a síkságon terjedt el, a leggyakoribb faj. Tápnövényei különféle zsályafélék, elsősorban a Salvia pratensis, amelynek a tőlevelein él (III—VIII.)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

recéshátú zsálya-földibolha

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

sarkantyús zsályabolha

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Dibolia schillingii

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás