Leírás

A közép- és oldalmező 3-4-soros, a hátoldal hálószemei kb. egyforma nagyok. Nyújtott tojásdad, szürkésbarna színű. Feje és a csápok feketék, a csáptő tövisei sötétbarnák. A nyakhólyag oldalt 1-soros. A szegélymező 1-, a közép- és oldalmező 3-4-, a zárómező a rövid szárnyú példányokon 2-soros. Ez utóbbi a teljes szárnyúakon kiszélesedik. 1,7-2,5 mm.


Észak- és Közép-Európában elterjedt faj, hazánkban több helyen megtalálták, főként az Alföldön. Parlagokon, legelőkön, sziklás és száraz lejtőkön él. tápnövényei amezei üröm (Artemisia campestris), a bürökgémorr (Erodium cicutarium), a terjőke-kígyószisz (Echium vulgare) és a kakukkfű (Thymus serpyllum). Márciustól szeptemberig fogták imágóit - réti csipkéspoloska.


gracilis (FIEBER, 1844)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)