Leírás

A homlok nyúlványa csúcsos, hosszabb, mint amilyen magas (44. ábra: H). A combok megvastagodott része általában nem sötétebb, 2-szer olyan vastag, mint a tövi szakasza. Kis termetű, okkersárga faj. Feje nyújtott, szemei gömbszerűen kiállnak. Az első 3 csápíz gyakran egyszínű világos, máskor az 1. és 3. íz csúcsa sötétebb, a 4. íz sötétbarna. Előháta keskeny, hátulső sarkai feldomborodnak. Lábai vékonyak, a 2. és 3. lábfejíz sötét. A félfedők vége tompa aszimmetrikus csúcsba fut ki. A pászta és a fedő csúcsa sötét. A hártya erei közt a barna sávok néha hiányoznak, máskor a sávokat kerek, világos foltok szakítják meg. 4,5-5,5 mm.


Mediterrán faj, de elterjedési területe Szlovákiáig felhúzódik. Hazánkban nem túl gyakori, az Alföldön azonban számos helyen előkerült. Homokos, száraz területeken él, tápnövénye az apró lucerna (Medicago minima). Kifejletten telel át, az új nemzedék nyár közepén jelenik meg - réti szúnyogpoloska


geniculatus (HORVÁTH, 1885)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.