Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírások

A paramer korongja és nyele egyenlő hosszú (). A paramer kicsiny, nyele jóval hosszabb, mint amilyen széles. Az elülső rész visszahajló pereme kissé hátrafelé ívelő. A nyél belső oldalának nyúlványa kicsiny. Színezete olyan, mint a nőstényé. 5,5 - 6,5 mm.


Egész Európában és Szibériában is előfordul. Északi faj, Európa középső és déli területein ritka, hazánktól északra gyakori, nálunk nem ritka. Magyarországon az Alföld kivételével szinte mindenünnen előkerült, de csak a domb- és hegyvidékeinken gyakori. A párás, hűvös élőhelyeken füves helyeken fordul elő. Április végétől október elejéig található, augusztusban a leggyakoribb (= Camerani Noelli)


brevis SCHOLTZ ♂
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.
Az 1. csápíz legfeljebb másfélszer hosszabb az összetett szemek közötti legkisebb távolságnál. Az elülső csípő oldalsó felületén kisebb-nagyobb fekete vagy sötétbarna folt van, olykor az egész csípő fekete. Az elülső comb külső felülete több sötétbarna vagy fekete rajzolatot visel, mint a következő faj (rugosus - szerk.), a comb külső felülete gyakran egészen fekete. Teste sötétbarna, fejének oldalán fekete középrajzolat, előhátán hosszanti sötétszürke sávok, elején pedig hurokszerű, fekete vonalakból álló rajzolat van. A félfedők szalmasárgák, az erek mentén csak ritkán van kevés sötét behintés. A félfedőkön három sötét foltocska van. Potrohának hátoldala a connexivum kivételével fekete, hasoldalán széles oldalsávok húzódnak, a mell-lemezek jelentős része fekete. Az elülső comb külső oldala néha szinte teljesen világos, csak apró harántsávocskák látszanak rajta. Ezek gyakran részben összeolvadnak és előttük kerek foltocskasor jelenik meg. A kerek foltok hosszanti vonallá egyesülhetnek. A vonal és a sáv gyakran összeolvad, ilyenkor terjedelmes fekete folt keletkezik az elülső comb külső oldalán. A rövid szárnyú alak szárnya valamivel rövidebb, a ritka teljes szárnyú alaké kissé hosszabb a potrohnál. 6-6,5 mm.

brevis SCHOLTZ ♀
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Források

Magyar név:

réti tolvajpoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos név:

Nabis brevis

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás