Leírás

A fedő külső szegélye erősebben kitinizált. A hímek paramerjének hegye nyugalmi helyzetben befelé mutat. A potroh hátoldala sárga, a hátlemezek szegélyén fekete, szelvényenként benyúló mintázat van (29. ábra: D). A connexivumokat apró, kerek, fekete foltok díszítik (2. alnem: Aeschintelus STAL , 1872). - A nem többi fajánál valamivel nagyobb, világosabb, szőrösebb. A csáp 2. íze valamivel hosszabb, mint a 3. íz, a 4. íz ezeknél még jóval hosszabb. Az előhát hosszanti taraja elmosódó. A pajzsocska hegye nem fehér, hosszan vékonyodik el. A fedők töve sárga. A fedőn apró fekete foltok vannak. A hártya a potrohon túlér. Lábai sárgák, felálló, finom, hosszú szőrök borítják. A potroh hátlemezeinek sárga színe a szárnyakon átüt, a fekete foltok a hártyákon át jól láthatók. Hasoldala sárga, a potroh középvonalában és oldalán szelvényenként 1--1 kerek, fekete folt látható. 7,5-8,2 mm.


Euroszibériai faj, mely Európa déli részein ritkább. Magyarországon csak néhány helyről ismeretes (Csévharaszt: nyíres, Ócsa, Algyő, Bátorliget, Mosonmagyaróvár, Sopron, Nógrádverőce). Kifejletten telel át. Mocsaras, nedves területeken él, tápnövényei a mocsári aszat (Cirsium palustre) és a tőzegeper (Comarum palustre). Hazai imágóit április vége és október vége között fogták, lárvái júniustól szeptemberig találhatók.


maculatus FIEBER, 1836
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó