Leírás

Az előtor hátának korongja szórtan pontozott, a pontok közterecskéi többnyire jelentősen szélesebbek, mint maguk a pontok (). Feje a csápok között hosszirányban jelentősen benyomott és barázdált. Fekete, a szárnyfedő, csápjai és a lábai barnák vagy barnásvörösek. Az előtor oldalt finoman és sűrűn szemecskézett, középen hosszant és többnyire a korongon kétoldalt is benyomott. Szárnyfedői nagyon finoman és sűrűn szemecskézve pontozottak, zsírfényűek, nagyon rövid szőrözettel sűrűn fedettek (). 9-18,5 mm.


Előfordul Európában, Szibériában, Észak-Mongóliában, Japánban. Faunaterületünkön a hegyvidék fenyveseiben elterjedt, a Kárpátok egész vonulatában gyakori, Magyarországon a Kőszegi-hegységben, Sopron környékén és a Zemplén- hegységben fordul elő. Fűrészáruval sokfelé széthurcolják. Lárvája () fenyőfákban, főleg lucfenyőben él; az imágó április végétől júliusig repül, többnyire száraz fák kérge alatt található - Romboló fenyőcincér


castaneum L.

Változatai:

1. Olykor az előtor oldalai, valamint a tőszegély közepe, a melltő oldallemezei továbbá a csípők és tomporok vörösbarnák. - A törzsfaj között fordul elő, de nálunk még nem találták
[ab. rufomarginatum ROUBAL]

2. Teste fekete, lábai feketék, szárnyfedői vörösbarnák. - Gyakori
ab. luridum L.

3. Teste fekete, lábai vörösbarnák, szárnyfedői feketék. - Igen gyakori
ab. fulcratum FABR.

4. Teste lábaival, szárnyfedőivel együtt fekete. - Gyakori
ab. aulicum FABR.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae