Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Feketéskék vagy feketészöld. Homloka kevésbé fényes, pontozása finomabb és a pontok hosszúkásak. Csápja rövidebb és vaskosabb, 3. íze is rövid, 4. íze sokkal rövidebb, mint az 5. (). Láb- fejízei rövidebbek. A 3 utolsó haslemeze alig benyomott. A penis vége csak gyengén szélesedik ki, a vége kis csücsökben végződik, oldalról nézve a penis majdnem párhuzamos cső, a vége ferdén lemetszett (). 3,5-4 mm.

Délkelet-európai faj. Előfordul Ausztria nyugati felében, a Kárpát-medencében, a Balkán-félszigeten, a Szovjetunió európai felének déli részében és Iránban. Magyarországon elterjedt, de csak a hegy- és dombvidék száraz rétjein, erdőszegélyeken gyakori. Tápnövényei Sanguisorba-fajok közül kerülnek ki (V—VI.)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

rövidcsápú zömökbogár

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Cryptocephalus elongatus

Források:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás