Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

Világos szürkéssárga. Az összetett szemek között fekete szabálytalan alakú és kiterjedésű foltok vannak, a fejpajzs és a pofák sárgák. A csáp 2. íze feltűnően hosszabb, mint a 3. íz, de rövidebb, mint a 4. íz. Az előháton elszórt fekete foltok vannak, egyenletesen pontozott, a harántbarázda fekete, széles, oldalt enyhén kiszélesedik. A pajzsocska sárga, szabálytalanul, durván pontozott, tövén 2 háromszögű fekete folt van, csúcsa világos, igen gyakran fehér. A félfedő a potroh végén rendszerint túlnyúlik. A fedő töve és szegélye az előháttal egyező színű, sárga erein feketésbarna foltok vannak. A fedő sejtjei és a hártya színtelenek. Lábai sárgák, combjain feketésbarna pontozás, ezenkívül combjain és lábszárain barna foltok lehetnek. Fejét, torát, a potroh hasoldalát és lábait finom rövidebb szőrözet mellett hosszú felálló szőrök is borítják. A connexivumok sárgák, sötétebb példányokon a hátulsó sarkokon barna foltok lehetnek. A sárga haslemezeken vöröses foltok vannak. 5,8-6,6 mm.


Mediterrán faj, mely Közép-Európában és Kisázsiában is elterjedt. Magyarországon gyakori. Elsősorban homokos területeken él, libatopféléken (Chenopodiaceae), de más jellegű biotópokban és más növényeken is előfordul. Kifejletten telel át, imágói májustól rajzanak, de fogták már április elején is. Lárvái nyár közepén jelennek meg. Az új nemzedék rajzása október elejéig tart - rövidfejű üvegpoloska


tigrinus (SCHILLING, 1817)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó