Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Lábai és csápjai a ♂ esetében egyszínű sárgák, a ♀ esetében a combok bunkója és a csápízek vége majdnem mindig fekete. Felülete leginkább réz- vagy bronzszínű, vagy aranyoszöld, olykor bíborvörös vagy ibolyaszínű, ritkán kék. Szárnyfedői rövidebbek és szélesebbek, alig érik el együttes szélességük kétszeresét, közterecskéi finoman és laposan ráncoltak, fényesebbek. Előtora durván és sűrűn pontozott, emiatt kevésbé fényes, az oldaldudor is hasonló erősen és sűrűn pontozott, mint az előtor korongja, oldaldudora laposabb, és elöl alig különült el a korongtól; elülső szögletei kiugrók. 6—9 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Szibériában és Japánban. Különböző Carex-fajokon és a Caltha palustris levelein található. Faunaterületünkön mindenütt közönséges

Változata:

1. A törzsalaktól abban különbözik, hogy az előtor elülső szögletei tompák, nem fogszerűen kiugrók. — Nálunk a törzsalak közt közönséges
ab. variabilis Kunze
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar nevek:

rövidnyakú sásbogár

Forrás:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

változékony sásbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Plateumaris consimilis

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae