Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előhát oldalsávja megszakított (), elülső középsávját széles fekete rész választja el a hátulsó rész világos színétől (). Színezete egyebekben az előző fajokéhoz hasonló (). 10-11,5 mm.


Európában Kisázsiában, a Szovjetunió európai felének déli részében, KözépÁzsiában és Szibériában elterjedt. Faunaterületünkön a nem leggyakoribb faja. Hazánk dombvidékein és a magasabb hegyek déli lába mentén a leggyakoribb, de szórványosan területünk minden pontján megtalálták. Leginkább közepes és nagy tavak ritkás parti növényzettel övezett részein és lassú folyású patakok csendes öbleiben tartózkodik. Márciustól október végéig gyűjtötték tavasszal áprilisban és nyáron júliusban a leggyakoribb - rozsdáshátú molnárpoloska.


thoracicus SCHML.
Forrás: Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

rozsdáshátú molnárpoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Gerris thoracicus

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Bakonyi, Vásárhelyi: Aquatic and semiaquatic bugs of the Bükk National Park

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás