Leírás

Az előhát oldalsávja megszakított (36. ábra: F), elülső középsávját széles fekete rész választja el a hátulsó rész világos színétől (35. ábra: Y). Színezete egyebekben az előző fajokéhoz hasonló (37. ábra). 10-11,5 mm.


Európában Kisázsiában, a Szovjetunió európai felének déli részében, KözépÁzsiában és Szibériában elterjedt. Faunaterületünkön a nem leggyakoribb faja. Hazánk dombvidékein és a magasabb hegyek déli lába mentén a leggyakoribb, de szórványosan területünk minden pontján megtalálták. Leginkább közepes és nagy tavak ritkás parti növényzettel övezett részein és lassú folyású patakok csendes öbleiben tartózkodik. Márciustól október végéig gyűjtötték tavasszal áprilisban és nyáron júliusban a leggyakoribb - rozsdáshátú molnárpoloska.


thoracicus SCHML.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)