Leírás

Elülső tomporán kihegyezett fog vagy dudor van, a hátulsókon pedig hosszú, lebeny alakú nyúlványok (18. ábra : A). Teste szürkésbarna, barna, sárgásbarna vagy vöröses ; a pontozás barnás vagy fekete, a nőstényé sötétebb. Az előhát és a pajzs fehéresen rücskös. A fej elülső része négyszögletesre kihúzott. A pofák elülső része a fejpajzs mellett lapos, a középtől kezdve pedig feldomborodik. Az előhát erősen ívelt oldalszegélye elöl a szemek mögött erősen kiöblösödik, elülső szöglete majdnem derékszögű, hátulsó szöglete élesen kikanyarított. Az előhát több mint kétszer olyan széles, mint amilyen hosszú (12. ábra). 5—7 mm.


Közép- és Dél-Európában honos. Hazánkban gyakori. Leginkább laza homok­ban található, ahol többnyire mélyen beássa magát. Leginkább a Carex arenaria-n fordul elő, gyűjthető azonban a Leontodon autumnalis-on és rokonain is, vagy pedig kiszáradt füveken. (V—IX.)


galgulina H. SCH.

Megjegyzés: Jelenlegi neve P. humeralis
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.