Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A fej csúcsi részének világos színezete kiterjedt, a mandibuláris lemez. egy része és a labrum vége rendszerint sötét, a többi rész azonban fehér vagy sárgásfehér. A félfedők foltjai éles, kontrasztos határúak. Testének színezete egyebekben az előző fajéhoz hasonló (pilosella - szerk.), szárnyainak mintázata azonban különböző. A ritkán előforduló világos alakok félfedője egész terjedelmében világos (35. ábra: N), vagy csak néhány foltocska mutatkozik a félfedők tövénél, az exocoriumon, ezenkívül a clavus nagy része fekete (35. ábra: O). Egyes populációkban a fekete foltok rendszerint a mesocoriumra is kiterjednek (35. ábra: O). A hazánkban leggyakrabban előforduló állatokon az exocorium és a mescorium csak kis része világos (35. ábra: P). A sötét példányokon csak az exocorium apró foltjai és a mesocorium szemfoltja világos (35. ábra: R). A membrán a világos állatokon ereivel együtt fehér, a sötét példányok membránja majdnem egészen fekete. 3,3- 4,5 mm.


Európában, Észak-Afrikában, a Kaukázusban, Iránban és Észak-Amerikában él. Hazánkban a Duna-Tisza köze homokterületein elég ritka. A Velencei-tó környékén és a Balaton északi partja mentén is több helyen találták, előkerült a Kisalföld és Csongrád megye 1-1 pontján is. Homokos területeken, édesvizű állóvizek partján él. Áprilistól szeptemberig gyűjtötték (= dispersa UHL.)


arenicola SCHOLTZ
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Források

Tudományos nevek:

Saldula arenicola

Források:

- faunaeur.org

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Salda arenicola

Forrás:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

Társalgás