Leírás

Kisebb faj, a félfedők foltjai fehéressárgák. A legkisebb termetű Saldula-fajunk. Színezete az előző fajéhoz hasonló, a félfedők mintázata azonban különböző. A clavus majdnem teljesen fekete, csak tövi és csúcsi foltja világos. Az exocoriumon jóval több a világos színezet, mint az előző fajon (c-album - szerk.), nemcsak tövi felén, hanem a vége előtt is kiterjedt, a mesocoriumig érő világos színezet van. A mesocorium szemfoltján belül az előző fajjal (c-album - szerk.) ellentétben nincs további, hasonló alakú világos rajzolat. A mesocorium csúcsi része teljesen világos (33. ábra: M), vagy csak világos foltokat visel (33. ábra: N). 2,6-3,6 mm.


Európában, Szibériában és Közép-Azsiában él. Faunaterületünkön hazánktól északra ritka. Magyarországon nem gyakori. A Dunántúl déli részein és a Tiszántúlon nem találták, a Balaton mentén, a Velencei-tó mellett, Budapest környékén és a Duna-Tisza közén gyakori, szórványosan a Kisalföldről, a Bakony hegység­ből, a Bükk hegység déli területeiről és Szabolcsból is kimutatták. Leginkább édesvizek homokos partjai mentén fordul elő. Áprilistól szeptember végéig gyűjtötték, a legtöbb példány júliusban került elő.


melanoscela FIEB.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.