Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előhát oldalszélét keskeny, sárga sáv szegélyezi. A postclypeus rendszerint teljesen világos színű, legtöbbször fehér. A test felületét sűrű, rásimuló, finom szőrözet fedi. Teste túlnyomóan fekete, fejének elülső része nagy felületen világos. 1. csápíze túlnyomóan, az elülső csípők előtti foltok, a szubgenitális lemez vége és a lábak majdnem teljesen világosak. A félfedők színezete változékony. A világos példányokon csak a clavus fekete, de a vége világos (), a mesocoriumon () és az exocoriumon is fekete foltok jelenhetnek meg (). A sötét példányokon az exocorium nagy része fekete és a mesocoriumon csak 1 szemfolt és néhány apró petty marad világos (). 3,5-4,5 mm.


Közép- és Dél-Európában, Észak-Afrikában, a Kaukázusban, Közép-Ázsia nyugati vidékein és Észak-Amerikában él. Faunaterületünkön Kalocsán és Keszthelyen gyűjtötték. Homokos talajú területeken, folyópartokon, irodalmi adatok szerint hegyi folyók mentén található (= striata STAL)


xanthochila FIEB.
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Források

Tudományos nevek:

Saldula xanthochila

Forrás:

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Salda xanthochila

Forrás:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

Társalgás