Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előhát oldalszélét keskeny, sárga sáv szegélyezi. A postclypeus rendszerint teljesen világos színű, legtöbbször fehér. A test felületét sűrű, rásimuló, finom szőrözet fedi. Teste túlnyomóan fekete, fejének elülső része nagy felületen világos. 1. csápíze túlnyomóan, az elülső csípők előtti foltok, a szubgenitális lemez vége és a lábak majdnem teljesen világosak. A félfedők színezete változékony. A világos példányokon csak a clavus fekete, de a vége világos (), a mesocoriumon () és az exocoriumon is fekete foltok jelenhetnek meg (). A sötét példányokon az exocorium nagy része fekete és a mesocoriumon csak 1 szemfolt és néhány apró petty marad világos (). 3,5-4,5 mm.


Közép- és Dél-Európában, Észak-Afrikában, a Kaukázusban, Közép-Ázsia nyugati vidékein és Észak-Amerikában él. Faunaterületünkön Kalocsán és Keszthelyen gyűjtötték. Homokos talajú területeken, folyópartokon, irodalmi adatok szerint hegyi folyók mentén található (= striata STAL)


xanthochila FIEB.
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Források

Tudományos nevek:

Saldula xanthochila

Forrás:

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Salda xanthochila

Forrás:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

Társalgás