Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 28)

Találatok

1. oldal (1 - 8 / 8)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2021-03-27 futor futor 1 2 arrow_drop_down
2020-05-28 futor futor 1 2 arrow_drop_down
2020-05-13 futor futor 1 3 arrow_drop_down
2020-04-11 Cseh Sándor
Sanyus
Cseh Sándor 1 4 arrow_drop_down
2020-04-10 Mészáros Ádám
gammarusfossarum
Mészáros Ádám 2 3 arrow_drop_down
2020-04-08 Cseh Sándor
Sanyus
Cseh Sándor 1 10 arrow_drop_down
2019-04-01 Mészáros Ádám
gammarusfossarum
Mészáros Ádám 1 2 arrow_drop_down
2015-09-27 Mészáros Ádám
gammarusfossarum
gammarusfossarum 2 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Acilius canaliculatus (NICOLAI, 1822) – Sárgacombú barázdáscsíkbogár

A test hossza 14,0–15,5 mm. A fej színe sárgásbarna vagy barna, hátulsó szegélye és a fejtető jellegzetes M alakú rajzolata fekete. A fej az apró pontocskáktól ráncolt, emellett elszórva jól elkülönülő nagy pontok vannak. A csáp alapja sárgásbarna, az 5–11. csápízek csúcsa sötétbarna. A 3. csápíz hossza a 2. íz hosszának majdnem kétszerese. A tapogatók sárgásbarnák, csúcsaik barnák. Az előhát sárgásbarna, korongján jellegzetes fekete rajzolat van. Felszínén megnyúlt pontocskák és sűrű, nagyon durva pontok találhatók. A szárnyfedő alapszíne sárgásbarna, apró – többé-kevésbé összeolvadt – fekete foltocskákkal szórt, emiatt sötét alapszín benyomását keltik. Oldalaik és a varrat melletti keskeny sáv sárgásbarna. A szárnyfedő a hímeken sűrű, durva, félhold alakú pontokkal szórt, a nőstényeken 4–4 hosszanti sávban hosszú, barázdákba rendezett szőrök vannak, a közöttük lévő bordák pontozottak. A hasoldal színe a sárgásbarnától a nagyrészt feketéig változik, durva pontozású. Az előmell, a mellfedőperem, a szárnyfedő mellfedője, a hátsó csípőnyúlvány és a potroh (a többé-kevésbé fejlett haránt irányú középső foltot kivéve) sárgásbarna.
Az utómell oldalszárnyai viszonylag szélesek: a középső tompor csúcsánál sokkal szélesebbek, mint az utótori melltőlemez középső csípők között mért szélessége. A lábak nagyrészt sárgák, a hátsó lábszár és lábfej barna. A hátsó csípő a nagyon sűrű apró pontok miatt ráncoltnak látszanak. A hímek mellső és középső karmai hosszúak, az elülső karom hosszabb és vastagabb, mint a hátulsó. A mellső láb kiszélesedett ízeinek talpán a belső részen egy nagyon nagy hátulsó, illetve 2 kisebb elülső tapadókorong van, ezeket a külső oldalon azonos méretű tapadóserte csoportok kísérik. A mellső láb 2. lábfejízének hátoldalán oldalt ötnél kevesebb nagy pont van. A középső láb első három lábfejíze kissé kiszélesedett, talpának külső részén kb. 30 tapadósertét hordoz. A belső részen az egyes ízeken egy-egy csúcsi helyzetű sertecsomó van. A nőstények szárnyfedőjének negyedik bordája közelebb van a harmadikhoz, mint az ötödikhez, a 3. borda középen összeszűkül.

A másik Acilius-fajtól legegyszerűbben a fejpajzs M alakú rajzolata, valamint a sárga első haslemez és a hátsó comb eltérő színe alapján választható el.

Északi-palearktikus faj. Elterjedési területe Franciaországtól és Nagy-Britanniától Skandinávián át egészen Kamcsatkáig húzódik. Közép-Európában ritkább, hazánkban sem mondható gyakorinak, inkább szórványos előfordulású. Az állandó jellegű, legalább kevés növényzettel rendelkező vizeket kedveli. Északabbra tavasszal a sekély, időszakos jellegű vizeket kolonizálja, ezekben szaporodik. Hazánkban lápokon, mocsarakban, holtmedrekben él. Az imágók jó repülők, a vízben telelnek át.
Forrás: CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Források

Magyar név:

sárgacombú barázdáscsíkbogár

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Tudományos név:

Acilius canaliculatus

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Anders N. Nilsson (Internet version 2017-01-01): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Társalgás