Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Lábai sárgásvörösek, csak a lábfejízek vége sötétebb. Az előtor háta a harántbarázdában a töve előtt sűrűn és finoman pontozott, tő- szegélye széles és nem pontozott, oldalt sokkal szélesebb, mint középen; korongja nagyon szórtan és durvábban pontozott. A szárnyfedők 2. közterecskéje sokkal szélesebb, mikroszkopikus pontsorral. Színe erősen fénylő zöldeskék, csápjai feketék. 3,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Szibériában és Japánban. Faunaterületünkön elterjedt, de a ritkább fajok közé tartozik. Száraz, füves helyeken él. Tápnövénye az Echinochloa crus-galli, a Setaria italica és különböző Achillea-fajok (V—VII.) (= flavipes Suffr.)

tristis Herbst
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

sárgalábú fehérítőbogár

Forrás:

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

cirpelő fűbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Oulema tristis

Források:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Társalgás