Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 63)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 36)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2022-08-19 Földesi Krisztina Földesi Krisztina 1 1 arrow_drop_down
2022-08-13 Zvezdovics Tamás
Tomcat
Zvezdovics Tamás 1 2 arrow_drop_down
2022-07-20 Földesi Krisztina Földesi Krisztina 1 1 arrow_drop_down
2022-07-18 Székely Áron
szekelyaron
Mészáros Ádám, Székely Áron 1 1 arrow_drop_down
2022-07-15 Almasfahej Almasfahej 1 2 arrow_drop_down
2022-07-06 Balogh Botond
B.Boti
Balogh Botond 1 4 arrow_drop_down
2021-09-23 Tóth Norbert
Cilu005
Tóth Norbert 1 3 arrow_drop_down
2021-08-20 Székely Áron
szekelyaron
Székely Áron, Mészáros Ádám, és a rovarászprogramok többi résztvevője 1 2 arrow_drop_down
2021-08-18 Zvezdovics Tamás
Tomcat
Zvezdovics Tamás 1 1 arrow_drop_down
2021-08-15 Földesi Krisztina Földesi Krisztina 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Lábai részben sárgák (a combok töve és a lábfejízek feketék), a felső ajak is sárga. A szárnyfedőkön két sötét harántsáv van: egyik a tövén, amely befelé a pajzsocskát eléri, kifelé a válldudoron túl terjed, és csak egy keskeny szegélyt hagy szabadon; ez a folt a válltól befelé elkeskenyedik. A másik a szárnyfedők közepe mögött húzódik, igen széles, de a szegélyt és a varratot szabadon hagyja. A rágók töve a ♂ esetében fogszerűen felhajlik. A fej és az előtor pontozása teljesen elmosódott. A szárnyfedők pontozása is nagyon finom, elmosódott, finoman ráncolt és emiatt kevésbé fénylő (). 4—6 mm.

Közép- és Dél-Európában, Kisázsiában, Szíriában, a Szovjetunió európai felének déli részében, továbbá Nyugat-Szibériában és Turkesztánban fordul elő. Magyarországon a hegy- és dombvidéken, de a síkságon is mindenütt elterjedt és elsősorban a Pastinaca sativa-n és a Daucus carota-n igen közönséges

Változatai

1 (2) A szárnyfedők harántsávjai a szegély közelében hosszirányban egymással összekötöttek (). — Ritka (Pilismarót)
ab. Mihóki Kasz.

2 (1) A szárnyfedők harántsávjai nincsenek hosszirányban összekötve.

3 (4) A szárnyfedők hátulsó harántsávját világos varratszegély nem szakítja meg (). — A törzsalak közt igen gyakori (= quadrimaculata Lac. non L.)
ab. conjuncta Csiki

4 (3) A szárnyfedők hátulsó harántsávja a világos varratszegéllyel megosztott.

5 (12) A fejpajzson nincs vörösbarna folt.

6 (11) A combok töve és a lábfejízek is feketék.

7 (10) A szárnyfedők hátulsó harántsávja jól fejlett.

8 (9) A szárnyfedők elülső harántsávja a pajzsocskát eléri (). — Ez a leggyakoribb színváltozat
forma typica

9 (8) A szárnyfedők elülső harántsávja a pajzsocskát nem éri el (). — Szórványosan előfordul a törzsalak között
ab. fallax Weise

10 (7) A szárnyfedők hátulsó harántsávja vagy teljesen redukálódott, vagy csak 1—2 igen kicsi és elmosódott foltocska jelzi a helyét. Az első harántsáv egészen keskeny, de többnyire eléri a pajzsocskát (). — Ritka
ab. reducta J. Müll.

11 (6) Lábai teljesen sárga színűek. Szárnyfedőinek rajzolata a törzsalakéval megegyezik. — Ritka (= femoralis Kr. non Küst.)
ab. flavipes Csiki

12 (5) Fejpajzsa teljesen vagy részben vörös.

13 (14) A fejpajzson kétoldalt 1—1 vörösbarna folt van. — Nem ritka
ab. maculiceps Kr.

14 (13) Fejpajzsa teljesen vörös. — Igen ritka (Kecskemét)
ab. phenax Jacobs.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

sárgalábú hullóbogár

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Tudományos név:

Coptocephala unifasciata

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Társalgás