Leírás

Teste fényes fekete, a ♂ karcsúbb, a ♀ szélesebb, lábai és a csápok töve sárga. A ♂ csápja eléri a test hosszát, a ♀ csápja rövidebb; szárnyfedői nagyon finoman és elmosódottan pontozottak, a csúcsa és a szegélye felé alig észrevehetően pontozottak. A ♂ feje a duzzadt szemekkel együtt keskenyebb, mint az előtor háta (). 4—5,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Szovjetunió európai felének déli részében keleten Közép-Ázsiáig. Magyarországon nagyon elterjedt és közönséges, elsősorban az alacsonyabb hegyvidék lomberdeiben, erdők szegélyén, erdei tisztásokon, különböző cserjéken, leginkább azonban szilféléken található (V—VII.) (= xanthopus Schrank)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)