Leírás

Coriumának elülső része nem teljesen sárga, legalább a clavus oldala részben barna, de rendszerint az egész clavus sötétbarna (1. ábra: J). Szemei nagyobbak, a szemek közti távolság kevesebb, mint a szemek szélességének másfélszerese. Fejének szemek előtti része (a szipóka eredési helyéig) jóval rövidebb, mint a szemek hossza. Feketésbarna állat, lábai, csáptöve, szipókája, a connexivum foltjai és előhátának elülső gyűrűje, valamint a corium elejének nagy része sárga (3. ábra). A hímek paramerje sarló alakú (1. ábra: I). 3,6 - 5 mm.

flavipes FIEB.


Dél- és Közép-Európában valamint Kisázsiában él. Hazánkban meglehetősen ritka, csak az ország néhány pontján találták. Napsütéses, meleg, füves helyeken, a talaj közelében élő bodobácsokon (Lygaeidae) szívogat, néha kövek alatt található.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.