Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Apró termetű, a 2,5 mm-t nem haladja meg. Az előtor háta sűrűn és egyenletesen pontozott, pontjai hosszúkásak. Az előtor hátának elülső- és oldalszegélye sárga, feje vagy sárga, fekete középvonallal a homlokon és 2 kis foltocskával a csápok mellett (♂), vagy fekete, és csak a felső ajka barna (♀). Szárnyfedői feketék, de tövükben egy széles harántfolt van, amely a pajzsocskától a vállbütyökig terjed, továbbá az oldalszegély is, mely két közterecske szélességű és a csúcs előtt kiszélesedik, valamint 1-1 nagy folt a varrat mellett középen sárga (). A szárnyfedők pontsorai a csúcsig jól fejlettek, közterei domborúak és fényesek. 1,5-2,5 mm.

Előfordul Közép- és Kelet-Európában, továbbá Kisázsiában és Nyugat- Szibériában. Magyarországon a dombvidéken elterjedt és a pusztafüves lejtőkön gyakori. Tápnövénye az Artemisia campestris, a Jasione montana és a Geranium sanguineum (V—VII.).

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők fekete foltja eléri a szegélyt és a sárga oldalszegélyt megszakítja (). - Ritka (Révfülöp)
ab. inadumbratus Pic

2. A szárnyfedők fekete foltja a közepe mögött eléri a szegélyt, és az előtor hátának sárga oldalszegélye hiányzik (). - Ritka (Budapest, Kolozsvár)
ab. Horváthi Csiki

3. A szárnyfedők varrat melletti sárga foltja teljesen hiányzik, és a fekete folt eléri a szegélyt (). - Ritka (Budapest: Háros-sziget, Brassó)
ab. Deubeli Kasz.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar nevek:

sárgaszegélyű zömökbogár

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

üröm zömökbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Cryptocephalus elegantulus

Források:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás