Leírás

Az előtor hátát elöl is, hátul is, valamint a halántékot sűrű, lesimuló, aranysárga szőrözet fedi. Teste fekete, csápjai feketék (♂) vagy sárgásvörösek (♀), szárnyfedői sárgásvörösek 3 rézsútos fekete harántcsíkkal és fekete csúccsal. Lábai feketék, részben sárgásvörös combokkal és lábszárakkal (♂), vagy sárgásvörösek, fekete combtővel (♀). A szárnyfedők fekete harántcsíkjai a varrattól az oldalszélig terjednek . 12-23 mm.


Előfordul Közép- és Dél-Európában és Délnyugat-Ukrajnában. Faunaterületünkön a hegyvidék lakója, szórványosan sokfelé gyűjtötték, de ritka. Lárvája bükkben, gesztenyében, égerben, nyírben, dióban, fűzben és nyárfélékben fejlődik. Főleg öreg rönkökben és évek óta heverő száraz törzsekben található. Az imágó júniustól augusztusig rajzik, előszeretettel tartózkodik virágokon, főleg bodzán.


aurulenta FABR. akt.: Leptura aurulenta - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Strangalia nemhez tartozott. Jelenleg a Leptura nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

A szárnyfedők rajzolata változó , amennyiben a fekete harántsávok különbözőképpen megszakadhatnak vagy kiterjedtebbek. A változatai közül csak az ab. lugdunensis PIC gyakori, a többi mind ritka vagy nagyon ritka. A változatok a törzsalakkal együtt fordulnak elő:

1. ab. bidivisa PLAV. (L); 2. ab. Desiderii HEYR. (M); 3. ab. subreducta PIC (N); 4. ab. Burglini PODANY (O); 5. ab. lugdunensis PIC (P); 6. ab. Viturati PIC (Q); 7. forma typica (R); 8. ab. algerica PIC (S) és 9. ab. Mesmini PIC (T).
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó