Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők pajzsocska melletti pontsora hosszú, a hátulsó negyedet is eléri. Teste megnyúlt tojásdad alakú és laposabb, kisebb. Fekete, a szárnyfedők vége azonban sárgásbarna, csápjai és lábai sárgák, hátulsó combja sötét. Az előtor háta sűrűn pontozott, tövének hosszanti harántbenyomata egészen elmosódott. 1,5—2 mm.

Előfordul Nyugat- és Közép-Európában, keleten Kisázsiáig és a Kaukázusig, délen Algériáig, északon Közép-Németországig. Magyarországon elterjedt és gyakori. Tápnövényei az Atropa belladonna, a Hyosciamus niger és Lycium-fajok (IV-X.)

Változatai:

1. A szárnyfedők sárga foltja hiányzik. — Ritka (Pápa)
ab. nigritula Weise

2. A szárnyfedők végén és a vállon is van 1—1 sárga folt. — Gyakoribb, mint a törzsalak
ab. quadrimaculata Weise

3. Teste fekete, a szárnyfedők sárgák, varrata és oldalszélei feketék, a varrat sötét sávja középen kiszélesedik. — Ritka (Budapest, Nagyvisnyó, Pilisszentlélek, Siófok)
ab. suturata Heikert.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

sárgavégű nadragulya-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Epitrix atropae

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás