Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Arcéle keskeny és éles. Teste zöldes fényű fekete, gyenge rézfénnyel. Az előtor hátának oldalai erősen íveltek, nagyon kicsi és keskeny duzzanattal az elülső szögletben, háta erősen, durván és szórtan pontozott, a pontok köze sima vagy finoman ráncolt. A szárnyfedők pontsorai elöl alig finomabbak, mint az előtor pontozása, hátrafelé gyengébbek, közterei szélesek és hálószerűen pontozottak. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége felé kissé kiszélesedik, oldalai a csúcsnál kerekítettek, közepe alig derékszögű csücsökben kihúzott. Alul lapos és a közepe előtt alig fűződik be, oldalt meredeken lejtős, és benyomata a szélein erősen megnyúlt. 2,8—3,2 mm.

Előfordul csaknem egész Európában Angliától Ukrajnáig, de mindenütt szórványosan és ritkán. Magyarországon igen sok lelőhelyét említik, de ezek majdnem mind téves meghatározásokon alapulnak. Biztosan határozott példány csak kevés helyről ismert (Budapest, Pomáz, Dárda, Siófok). Tápnövénye a Cynoglossum officinale
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

sarkantyús ebnyelvbolha

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Dibolia cynoglossi

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás