Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A hátulsó lábszár sarkantyúja hosszú, majdnem olyan hosszú, mint a lábszár végének a szélessége. Szárnyatlan. Az előtor háta keskeny, a szárnyfedők töve olyan széles, mint az előtor, válla lekerekített, vállbütyke teljesen lapos, szárnyfedői tojásdadok, pontozása sekély és kuszált, hátul elmosódott, de fényes. A csáp töve és a lábai sárgák, hátulsó combjai barnásfeketék, töve olykor sárga. Felülete gyakran bronzos fényű. A ♂ elülső lábfejének 1. íze keskenyebb, mint a lábszár vége, utolsó haslemeze középen gyengén benyomott és fényes. A hímvessző keskeny és párhuzamos szélű, a vége ívben fokozatosan elkeskenyedik és hegyesszögű (). 1,2—1,6 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Földközi-tenger vidékén, Kisázsiában, a Kaukázusban és Turkesztánban. Magyarországon mind a síkságon, mind az alacsonyabb hegyvidéken elterjedt és közönséges. Tápnövényei a Salvia pratensis, S. nemorosa és a Thymus serpyllum
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

sarkantyús zsálya-földibolha

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Longitarsus obliteratus

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás