Nincsenek még felhasználói találatok

Az előhát több mint kétszer olyan széles, mint középen mért hossza. Nagyobb, széles, lapos állat (31. ábra: B). Barna. Feje hosszúkás, széle kissé visszahajlik, elől lekerekített. Az előhát lapos, trapéz alakú, két oldalán nincsen világos szegély. A corium alig hosszabb, mint a pajzs. Hasoldala foltos, sűrű fekete pontozással. 7-8,5 mm.

Dél-európai faj. Ritka. Faunaterületünkön szórványosan fordul elő a Kis- és a Nagyalföldön, valamint a Budai-hegyekben; ismert még továbbá Simontornyáról és Déváról. (III-IX.)
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Tudományos név:

Sciocoris homalonotus

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region