Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A melltő az elülső csípők között egyáltalán nem, vagy csak elmosódottan pontozott (). Az 1. hasszelvény erősen és szórtan, a többi nagyon finoman, alig kivehetően pontozott. Teste bronzfényű, csápjai és lábai nagyrészt barnák vagy barnásvörösek, de legalább a lábfejízei világosabbak. A szárnyfedők pontsorai nem durvák, egyenletesek. 3,5—4 mm.

Előfordul a Keleti-Alpok területén. Magyarországról a Mecsek hegységből van irodalmi adat, de ez még megerősítésre szorul. Előfordulása a Délnyugat-Dunántúlon biztosan várható. Horvátország délnyugati részében is előfordul. A Kárpátok több pontjáról említett lelőhelyek mind téves határozáson alapulnak. Tápnövénye a Stellaria nemorum
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Sclerophaedon orbicularis

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás