Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Előhátán () sárga hosszanti középsáv húzódik végig. Sötétbarna, feje és lábai barnássárgák. Hímjének homlokgödre keskeny, sekély, csak kissé nyomul be a szemek alsó szögletén túl, felső íve nem éles. Előháta, clavusa és coriuma finoman, de határozottan rovátkolt, membránja sima. Előháta kétszer olyan széles, mint amilyen
hosszú, oldalszögletei lekerekítettek, s rajta 5-6 nem teljes harántsáv fut. Félfedője () clavusának sárga harántcsíkjai élesek, teljesek, egyenesek, a coriumé részben átfutok, részben megszakítottak, kissé hullámosak, a membráné zegzugos lefutásúak. A hím palájának alakja és 2 különálló oldaltövis-sorának lefutása olyan, mint a C. striata L.-é (S. striata - szerk.), tövi sorában 11-15, csúcsi sorában 17-19 oldaltövis sorakozik. Strigilje kicsiny, harántovális, 4 egységes fésűs lemezkesorból áll. 4,5-5 mm.


Észak-, Északnyugat- és Közép-Európából ismeretes. Hazánkból eddig még nem került elő. Legtöbbször lassan folyó vizekből gyűjtötték.


[Hellensi C. SAHLB.] akt.: hellensii
Megjegyzés: Él Magyarországon. Hazai megjelenéséről lásd: Kiss Béla, Vida N., Juhász Péter, Müller Zoltán (2009) - First Hungarian occurrence of Sigara (Microsigara) hellensii (C. R. Sahlberg, 1819) (Heteroptera: Corixidae) - Folia entomologica hungarica 70: 63-65.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Sigara hellensii

Források:

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Kiss Béla, Vida N., Juhász Péter, Müller Zoltán (2009) - First Hungarian occurrence of Sigara (Microsigara) hellensii (C. R. Sahlberg, 1819) (Heteroptera: Corixidae) - Folia entomologica hungarica 70: 63-65.

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás