Segítsd te is az izeltlabuak.hu működését! Bővebben

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Coriumának () világos harántsávjain 2 sötét hosszanti sáv húzódik keresztül, éspedig az egyik az analis szöglet mentén, a másik a costalis szegéllyel párhuzamosan. Néha a kettő között egy harmadiknak a nyomai is felismerhetők, s ebben az esetben nőstényét a következő faj (semistriata - szerk.) nőstényétől nehéz megkülönböztetni. Barna, feje, lábai és hasoldala sárga, de a potroh haslemezeinek közepe sötét. Hímjének homlokgödre () mély, a szemek között messze benyúlik. Előháta és clavusa élesen rovátkolt, coriumának rovátkoltsága igen finom, membránja sima. Előhátán () 7-8 világos, legtöbbször egységes, ritkán elágazó harántsáv húzódik, amelyek gyakran szélesebbek, mint a köztük levő sötét alapszín. Clavusán () a világos harántsávok szabályosak, egyenesek, belül szélesebbek, csak kivételesen ágaznak el, a coriumé kevésbé szabályosak; a membránt zegzugos világos foltok díszítik, ezek a szegélyen sugarasan rendeződnek el. A hím palájának () felső szegélye széles ívben hajlott, tövi sorában 17-24, csúcsi sorában 13-16 oldaltövis sorakozik. Strigilje () ovális alakú, 6-7 fésűs lemezkesorból áll. 6- 6,5 mm.


Egész Európában elterjedt. Szórványosan hazánk egész területéről ismeretes, tömegesen még sehol sem gyűjtötték. Szerves törmelékben gazdag állóvizek a legfőbb élőhelye.


limitata FIEB.
Forrás: Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Sigara limitata

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás