Nincsenek még felhasználói találatok

Coriumának (27. ábra: B) világos harántsávjain 3 sötét hosszanti csík húzódik keresztül, éspedig egy az analis szöglet mentén, egy a costalis szegéllyel párhuzamosan, és egy a kettő között. Egyébként színe, előhátának és félfedőjének rovátkoltsága, rajzolata egyezik az előző fajéval (limitata - szerk.). Hímjének homlokgödre (25. ábra: D) mély, keskenyebb, mint az előző fajé. A hím palájának (26. ábra: D) felső szegélye erősen domború, tövi sorában általában 22, csúcsi sorában mindössze 6-7 oldaltövis foglal helyet. Strigilje (22. ábra: J) 5-6 fésűs lemezkesorból áll. 5,5-6,5 mm.


Délkelet-Európát kivéve egész Európában megtalálható. Hazánkban ritka, tőlünk nyugatra és északra gyakoribb. Magyarországon eddig Pomázon, Sátoraljaújhelyen és Tokajon gyűjtötték. Elsősorban növényi törmelékben gazdag állóvizekben fordul elő; az egyetlen búvárpoloska-faj, amely a víz vashidroxiddal való szennyezettségét is elviseli.


semistriata FIEB.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Tudományos név:

Sigara semistriata

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns