Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Nagyobb faj: 7,5-8 mm. Előhátán () legtöbbször 6, ritkán 7 világos harántsáv húzódik, amelyek itt-ott villásan elágaznak. Sötétbarna, feje, lábai és egész hasoldala halványsárga. Hímjének homlokgödre hosszú, keskeny, sekély, mélyen benyomul a szemek közé. Előháta erősebben, clavusa gyengébben rovátkolt, coriumának töve igen finoman vonalkázott, többi része, éppen úgy, mint membranja teljesen sima; az utóbbi még csillogó is. Clavusának tövi sávjai szabályosak, befelé határozottan kiszélesednek, többi részén zegzugosak, gyakran megszakítottak. Coriumának szabálytalan, meg-megszakadt, csipkés vagy hullámos lefutású harántsávjain 2 sötét hosszanti csík halad végig (). Hímjének palája () széles sarló alakú, oldaltövisei 2 sorban rendeződtek, a tövi sorban 11-18, a csúcsiban 18-22 tövis van. Középső lábának karmai olyan hosszúak, mint a lábfej, vagy csak egészen jelentéktelenül rövidebbek. Strigilje () nagy, megnyúlt ellipszis alakú, 6-10, részben - különösen a külső felében - részekre darabolódott fésűs lemezkesorból áll. 7,5-8 mm.


Az egész palearktikus régióban elterjedt. Magyarországon is mindenütt megtalálható, gyakori. Igen különböző típusú állóvizekben él.


striata L.
Forrás: Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Sigara striata

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Bakonyi, Vásárhelyi: Aquatic and semiaquatic bugs of the Bükk National Park

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás