Leírás

Nagyobb faj: 7,5-8 mm. Előhátán (21. ábra: C) legtöbbször 6, ritkán 7 világos harántsáv húzódik, amelyek itt-ott villásan elágaznak. Sötétbarna, feje, lábai és egész hasoldala halványsárga. Hímjének homlokgödre hosszú, keskeny, sekély, mélyen benyomul a szemek közé. Előháta erősebben, clavusa gyengébben rovátkolt, coriumának töve igen finoman vonalkázott, többi része, éppen úgy, mint membranja teljesen sima; az utóbbi még csillogó is. Clavusának tövi sávjai szabályosak, befelé határozottan kiszélesednek, többi részén zegzugosak, gyakran megszakítottak. Coriumának szabálytalan, meg-megszakadt, csipkés vagy hullámos lefutású harántsávjain 2 sötét hosszanti csík halad végig (21. ábra: F). Hímjének palája (24. ábra: D) széles sarló alakú, oldaltövisei 2 sorban rendeződtek, a tövi sorban 11-18, a csúcsiban 18-22 tövis van. Középső lábának karmai olyan hosszúak, mint a lábfej, vagy csak egészen jelentéktelenül rövidebbek. Strigilje (19. ábra: M) nagy, megnyúlt ellipszis alakú, 6-10, részben - különösen a külső felében - részekre darabolódott fésűs lemezkesorból áll. 7,5-8 mm.


Az egész palearktikus régióban elterjedt. Magyarországon is mindenütt megtalálható, gyakori. Igen különböző típusú állóvizekben él.


striata L.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)