Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A pajzsocska kb. olyan hosszú, mint széles, oldalai a tövénél párhuzamosak (9. ábra). Az 1. és a 6. potrohszelvényen a légzőnyílások a connexivum élén vannak, a többin a hasoldalon. Az egész állat vörösesbarna, sötétebb foltokkal. Csápízei egyforma színűek, a fejen és az előháton feketésbarna foltok vannak. Fedői vörösesbarnák, a hártya töve világossárga, a többi része feketésbarna. A potroh hátlemezei simák, fényesek, a connexivumok rücskösek. Hasoldala vörösesbarna. 4,5-5,4 mm.


Egész Európában elterjedt faj, hazánkból is több helyről előkerült, sík- és hegyvidékeinkről egyaránt. Tápnövényei a következő lomblevelű fákon élnek: gyertyán, bükk, körte, nyár, nyír, éger és tölgy.


avenius DUFOUR, 1833
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar név:

sima kéregpoloska

Forrás:

- Rédei Dávid

Tudományos név:

Aneurus avenius

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region