Leírás

Előháta 3-4-szer olyan széles, mint amilyen hosszú, még csak elmosódott hálózat vagy rajzolat sincs rajta. Teste elliptikus (♀) vagy oválisba hajló (♂). Előháta, a clavus nagyobbik csúcsi fele és a corium 2 hosszanti sötét csíkja (12. ábra: A) barna, a félfedő többi része, feje, lábai, a nőstények hasoldala különböző árnyalatú sárga, a hím potrohának hasoldala sötétbarna, majdnem fekete. Rövid szárnyú alakjának soha sincsen membránja. A rövid szárnyú alak feje kétszer olyan hosszú, mint az előháta, amely viszont kb. négyszer olyan széles, mint amilyen hosszú, s rajta középen a hosszanti taraj csak kis bütyökké redukálódott. A teljes szárnyú alak feje csak jelentéktelenül hosszabb az előhátánál, az viszont csak kb. 2 1/2-szer olyan széles, mint amilyen hosszú, s jól fejlett hosszanti taraja van. Palája rövidehb, kb. 2 1/2-szer olyan hosszú, mint a lábszár. A középső láb karmai jóval rövidebbek, mint a lábfejíz. A középső láb combjának, lábszárának és lábfejízének csúcsi végét keskeny barna gyűrű övezi. 3,5-4,5 mm.


Egész Európában otthonos, a nem leggyakoribb faja. Hazánkban is a sík- és dombvidékeken általánosan elterjedt. Különböző típusú álló- és lassan áramló vizekben fordul elő.


coleoptrata FABR.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó