Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A csáp 4—5 utolsó íze fekete. A hátulsó comb tövének belső oldala vörös, egyébként fekete. Homlokdudorai egyáltalán nem különültek el a homlok többi részétől, a homlok domborulatába simulnak. Szárnyas, válla széles, vállbütykei erősen kiállnak, felülete sűrűn és erősen, sorokba rendezetten pontozott, pontozása hátul rendezetlen és alig finomabb, mint a középen. Szárnyfedői kevésbé domborúak. A ♂ elülső lábfejének 1. íze sokkal szélesebb, mint a lábszár vége. Utolsó haslemezén középen gyenge él húzódik, sima és fényes, a csücsökben gödörkeszerű bemélyedés van. A hímvessző széles és párhuzamos szélű, a vége fokozatosan ív alakban elkeskenyedik, hegyesszögű (). 2—2,4 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, továbbá a Kaukázusban, Kisázsiában és Algériában. Magyarországon inkább a domb- és hegyvidéken elterjedt, a síkságon ritka. Tápnövénye az Echium vulgare

Változata:

1. Az előtor háta és a szárnyfedők egyszínű sárgás vörösbarnák (a teljesen kiszíneződött példányon), egyébként olyan, mint a törzsalak. — Eddig csak a Dunántúlról (Kaposvár) ismeretes
ab. Peregii Kasz.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

simahomlokú kígyószisz-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Longitarsus niger

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás