Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Lábai sárgásvörösek, a combok töve sötét vagy fekete, hátulsó lábán is a combok legfeljebb a közepükig feketék. Az előtor hátának a pontozása elmosódott és alig kivehető, oldalszegélye keskenyebb, oldalpereme ívelt. A szárnyfedők pontozása szórtabb, a közepétől kezdve elmosódottabb. 3,5—4,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, Algírban és Kisázsiában. Magyarországon a hegyvidéken elterjedt, de ritka. Június végétől augusztus elejéig égeren található

Változata:

1. Az előtor hátának a tövén egy kicsi, kétoldalt a korongján 1—1 elmosódott szélű sötét folt van. — Ritka. A Kárpát-medencéből eddig csak Erdélyből (Homoródfürdő) került elő
[ab. picticollis Weise]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Smaragdina flavicollis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás