Leírás

Szemei csupaszok (). A hátulsó lábfej 3. íze csak közepéig kikanyarított (). Sötétbarna vagy barnásfekete. Az előtor háta nagyon sűrűn és finoman, oldalt ráncolva pontozott, hosszanti középvonala bemélyedt, a korong 2 oldalán 1--1 nagyobb, lapos bemélyedéssel. Szárnyfedői párhuzamosak, varratszögletük tompa vagy kissé lekerekített, 2-2 hosszanti, gyengén kiemelkedő bordával, pontozása elmosódott és gyér, a pontok közeiben gyengén szemecskézett. 13-25 mm.


Előfordul majdnem az egész palearktikus régióban a Kanári-szigetektől Szibériáig, Algériában és Szíriában. Faunaterületünkön ritka, a hegy- és dombvidék fenyveseiben található. Magyarországon eddig csak kevés helyen találták (Kőszeg, Sopron, Veszprém, Magyaróvár, Pécs). Lárvája fenyőfélék rönkjében, heverő fatörzsekben fejlődik. A bogár júniustól szeptemberig alkonyatkor és éjjel rajzik (= ferus MULS., polonicus MOTSCH.)


tristis FABR. akt.: Arhopalus ferus - szerk.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó