A Magyarország nagylepkéinek határozója című könyv megjelenésének alkalmából a Magyar Biológiai Társaság könyvbemutatót tart
2020. február 5-én 5 órától a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor termében (Budapest VIII., Ludovika tér 6).

Tóth Balázs, a könyv szerzőjének meghívója ->

Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Lábai és csápjai egyszínű sárgásvörösek. Felülete sötétkék, feketéskék vagy ritkán gyengén bronzfényű kék. A hátulsó combon éles fog van (). Szárnyfedői több mint kétszer olyan hosszúak, mint amilyen szélesek együttesen, közterecskéi harántirányban durván ráncoltak, emiatt fénytelenebbek. Az előtor hátának pontozása nem egyenletes, középen finoman és szórtan pontozott, közterecskéi fényesek, oldalt sűrűbben pontozott, a dudorok a ♀ esetében pontozottak, a ♂ esetében fényesek, az elülső szögleteik tompák, alig kiugrók. 9—12 mm.

Előfordul Európában, a Kaukázusban, Turkesztánban és Szibériában. Tápnövénye a Phragmites communis. Faunaterületünkön főleg a síkságon és a dombvidéken elterjedt, de nem gyakori (V—VI.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

sötét nádbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Plateumaris bracata

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás