Leírás

Félfedőjének sárga rajzolata éles (16. ábra: D), clavusának és coriumának igen keskeny harántsávjai majdnem párhuzamosak, az utóbbié kissé hullámosak. Sötétbarna, feje és lábai sárgák. Hímjének homlokgödre lapos, csupasz, alig észrevehető, igen sekély, nem nyúlik a szemek alsó szegélye fölé. Előháta kétszer olyan széles, mint amilyen hosszú, harántcsíkjai nagyon szabályosak (16. ábra: A). A hím paláján (17. ábra: A) az oldaltövisek száma 20-24. Strigilje (19. ábra: E) megnyúlt ellipszis alakú, 6 fésűs lemezkesorból áll. 7 - 8 mm.


Az egész palearktikumban elterjedt. Magyarországon az egyik leggyakoribb búvárpoloska-fajok közé tartozik. Szerves törmelékben gazdag nádas tavakban és mocsarakban közönséges, de szikes vizeinkben sem ritka.


Linnéi FIEB. akt.: linnaei - szerk.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)