Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A csáp töve és lábai sárgásvörösek, a hátulsó comb azonban egészen fekete. Felül sötétkék, fényes, alul fekete. Szárnyas, válla lekerekített és kiálló vállbütyke jól elhatárolt. Teste szélesebb tojásdad, erősen domború. Az előtor háta szórtan és finoman, szárnyfedői elöl nagyon durván és szórtan, mélyen pontozottak, a pontozás a csúcs felé sokkal finomabb, de nem elmosódott. A ♂ elülső lábfejének 1. íze hosszú, majdnem olyan széles, mint a lábszár vége, utolsó haslemeze a végén gyengén harántosan benyomott. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége ívben elkeskenyedik, a csúcsa előtt gyengén öblös, majdnem derékszögű (). 2,8—3,5 mm.

Előfordul Közép-Európa déli felében, Délkelet-Európában, Kisázsiában és Szíriában. Magyarországon elterjedt és gyakori. Tápnövénye a Symphytum tuberosum

Változatai:

1. Színe zöldeskék. — Ritka (Budapest)
ab. amoenus Weise

2. Szárnyatlan, szárnyfedői vállban keskenyebbek, íveltebbek, vállbütyke laposabb. — Ritka (Budapest)
ab. fallax Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

sötétkék nadálytő-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Longitarsus linnaei

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás