Leírás

Gyöngysorhoz hasonló csápjának utolsó íze erősen duzzadt. Előhátá­nak hátulsó szegélye majdnem háromszor olyan széles, mint az elülső. Előháta gyengén, pajzsának egész felülete erősebben ráncos. Membránja erős hajlással görbül lefelé. Az elülső lábpár első lábfejíze majdnem a lábszár közepéből indul ki (7. ábra: C). 7-8 mm.


Igen ritka pontomediterrán faj. Hazánkhan eddig csak Budapestről és Szigetcsépről ismeretes. Tipikus sztyepplakó. Föld alatti rejtekhelyéről csak éjjel jön elő
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.