Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Gyöngysorhoz hasonló csápjának utolsó íze erősen duzzadt. Előhátá­nak hátulsó szegélye majdnem háromszor olyan széles, mint az elülső. Előháta gyengén, pajzsának egész felülete erősebben ráncos. Membránja erős hajlással görbül lefelé. Az elülső lábpár első lábfejíze majdnem a lábszár közepéből indul ki (). 7-8 mm.


Igen ritka pontomediterrán faj. Hazánkhan eddig csak Budapestről és Szigetcsépről ismeretes. Tipikus sztyepplakó. Föld alatti rejtekhelyéről csak éjjel jön elő
Forrás: Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Források

Tudományos név:

Stibaropus henkei

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás