Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedői, különösen oldalt középen nagyon durván pontozottak. Az 5. haslemez vége a hímeken kikanyarított és felülete benyomott . Az előtor háta is durván pontozott, a töve előtt harántul mélyen benyomott, a korong pontozása nem ráncolt. A szárnyfedők vége egyenként ferdén a varrat felé lecsapott, lekerekített szögletekkel. Teste fekete, szárnyfedői sárgásvörösek, a korong közepén 1-1 fekete kerek folttal, azonkívül a szárnyfedők csúcsa is fekete (52. ábra: A, 53. ábra). 12-17 mm.


Előfordul Közép-Európa hegyvidékein, a Kaukázusban, valamint Iránban. Faunaterületünkön a Kárpátokban elterjedt, de mindenütt ritka. A lárva életmódját nem ismerjük. Az imágó július-augusztusban repül, főleg ernyősvirágokon található


[tesserula CHARP.] akt.: [Stictoleptura tesserula] - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Leptura nemhez tartozott. Jelenleg az Stictoleptura nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. A szárnyfedők fekete kerek korongfoltja nagy és kiterjedt . A törzsalak között ritka (Kassa, Munkács, Ferencfalva)
[ab. Dejeani GANGLB.]

2. A szárnyfedők fekete korongfoltja kicsi, hosszúkás és rézsútosan elhelyezett . - Az Északi- és Keleti-Kárpátokban nem ritka
[ab. obliquesignata JUREČEK]

3. A szárnyfedők fekete korongfoltja 2-2 kis foltra osztott . - Ritka (Ferencfalva, Kuzy)
[ab. bisbisignata PLAV.]

4. A szárnyfedők fekete korongfoltja teljesen hiányzik . - A törzsalak között nem ritka
[ab. impunctata HEYD.]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Tudományos nevek:

Stictoleptura tesserula

Források:

- cerambycidae.eu

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Brachyleptura tesserula

Batesiata tesserula

Paracorymbia tesserula

Társalgás