Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Az előhát nyúlványa fejsze alakú (26. ábra : C). A fejpajzs szabad, a pofák majdnem olyan hosszúra nyúltak, mint maga a fejpajzs. Az előhát oldalszéle egyenes lefutású. A fej hosszúkás, a fejpajzs széles, vége tompa. A fej középső része a fejpajzzsal együtt egész hosszában erősen feldomborodik; oldalszegélye erősen ívelt, a szemek előtt mélyen beöblösödik, a pofák viszont kidomborodnak (25. ábra). A csápok barnák, az első 4 íz mindkét vége keskenyen sárga. Az elő­ hát és a pajzs durván, barnán pontozott. A fej és az előhát alulsó oldala fekete, a lábak és a potroh hasoldala sárga, barnán pontozva. Néha az egész hasoldal a sűrű pontozás miatt feketének tűnik. A combok vége előtt 2 fekete pontgyűrű van. 5-6,5 mm.

Eurázsiai faj, különösen a Földközi-tenger mellékén terjedt el. A Kárpát- medencében gyakrabban előfordul. Általában száraz réteken, kátyuk és árkok szélén, fűgyökereken található. (III-XI.)

inuncta FABR.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar név:

szarvas pajzsospoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos nevek:

Podops inunctus

Források:

- faunaeur.org

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Podops inuncta

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.