Egy rövid felhasználói kérdőív kitöltésére szeretnélek felkérni. Köszönöm, ha időt szánsz rá! Nagyban segíted ezzel az oldal fejlődését, jobbá tételét.

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 64)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 22)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2021-04-02 Mészáros Ádám
gammarusfossarum
Mészáros Ádám 2 3 arrow_drop_down
2021-03-14 Pintér Balázs
pinyob
Pintér Balázs 1 5 arrow_drop_down
2020-08-03 nkrisz23 nkrisz23 1 4 arrow_drop_down
2020-07-06 Pribéli Levente Hartmann Johanna, Macskásy Éva, Pribéli Levente 1 1 arrow_drop_down
2020-05-28 Tóth Béla
futor
futor 1 4 arrow_drop_down
2020-05-27 Tóth Norbert
Cilu005
Tóth Norbert 1 3 arrow_drop_down
2020-05-11 Tóth Béla
futor
futor 1 2 arrow_drop_down
2020-04-12 Cseh Sándor
Sanyus
Cseh Sándor 1 11 arrow_drop_down
2020-04-11 Mészáros Ádám
gammarusfossarum
Mészáros Ádám 7 2 arrow_drop_down
2020-04-10 Mészáros Ádám
gammarusfossarum
Mészáros Ádám 6 2 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758 – Szegélyes csíkbogár

A test hossza 27,6–35,2 mm, alakja hosszúkás ovális. A fej fekete, a fejpajzs sárgásbarna. A homlok V alakú foltja, a fej elülső szögei és a szemek keskeny belső kerete vörösesbarna. A fejpajzs elülső éle fokozatosan hajlott. A fejfüggelékek vöröses-sárgásbarnák, a csáp hosszú. Az előhát fekete, oldalai, elülső és hátulsó éle szélesen sárgásbarna. A korong fekete rajzolata közepén keskenyebb, mint a szélein. Az elülső él mentén futó sárgásbarna szalag legalább fele olyan széles, mint az oldalak sárgásbarna szalagja, valamint keskenyebb, mint a középső fekete rajzolat fele. A hímek előháta finoman és gyéren pontozott; a nőstények előhátának pontozása nagyobb és sűrűbben álló pontokból áll (különösen a barázdált formáknál), az apró recézet miatt ráncoltnak tűnik. A szárnyfedő fekete, oldalai szélesen sárgásbarnák. A hímek szárnyfedőjének pontozása és apró recézete finom; a barázdálatlan nőstényeken a pontok mélyebben benyomottak; a barázdált nőstények szárnyfedőjén az elülső kétharmadban 10–10, az oldalak felé határozottan kiszélesedő hosszanti barázda húzódik, a barázdákat elválasztó bordák pontozottak. A hasoldal sárgásbarna, az utómell és a hátsó csípő középső része vörösesbarna vagy sötétbarna, a potroh haslemezeinek hátulsó éle többé-kevésbé sötét. Az utómell oldalszárnyai szélesek. A hátsó csípőnyúlvány belső éle domború, csúcsa enyhén és tompán kihúzott, de nem kihegyesedő. A lábak sárgásbarnák, a hátsó lábszár és lábfej barna. A hímek mellső lábfejének talpán kb. 140, a középső láb első három lábfejízének talpán kb. 800 tapadóserte van.

Az előhát rajzolata és a hátsó csípőnyúlvány csúcsa alapján a génusz többi fajától könnyen és biztosan elválasztható.

Szélesen elterjedt palearktikus faj. Elterjedési területe magába foglalja Európa nagy részét, keleten egészen Japánig terjed. Magyarországon igen gyakori. Két alfaját ismerjük: D. m. marginalis s.str. és D. m. czerskii ZAITSEV, 1953, ez utóbbi a Bajkál-tó partján és Kínában él. Szinte minden álló és lassan áramló vízben megél, szaporodóhelyei sekély, időszakos vizek, ezeket tavasszal repülve kolonizálja. Az imágók a mélyebb vizekben telelnek át. Repülését már 6,4 °C-on is megfigyelték (NILSSON és SVENSSON 1992). Európában – és Magyarországon is – mind a barázdált, mind a barázdálatlan nőstények gyakoriak.
Forrás: CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Források

Magyar név:

szegélyes csíkbogár

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Tudományos név:

Dytiscus marginalis

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Anders N. Nilsson (Internet version 2017-01-01): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Társalgás